top of page

Aktuálna burza detského a tehotenského oblečenia

369472568_1637187873426116_8413378809127116585_n.jpg
Burza: Image

Burza

Už od roku 2002 organizujeme pravidelne 3x ročne burzu detského, tehotenského a iných potrieb pre deti

Predávajúci nájdu všetky informácie o tom, ako sa správne zapojiť do predaja v tzv. „Podmienkach predaja“. Je to dokument, v ktorom nájdu pravidlá, ako správne označiť veci, kedy ich možno odovzdať vo Vánku a kedy je možné si prísť pre zárobok a nepredané veci. Samozrejme, bez formulára, do ktorého predávajúci zapíše každú predávanú vec, to nejde. Formulár totiž v elektronickej forme slúži ako časť elektronickej pokladne, ktorá počíta predané veci a zároveň naráta samotný zárobok predávajúcemu.

Burza: Our Programs
bottom of page