top of page

Už viete komu poukážete 2% z daní?

Aj Materské centrum Vánok je poberateľom 2% z daní.

Pomôžete vo svojom okolí podporovať mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a poukážte vaše 2% nám.

ĎAKUJEME

Naše údaje potrebné k vyplneniu:
Obchodné meno (názov): Materské centrum VÁNOK
Sídlo: Martina Rázusa 2383/30, 90101  Malacky
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36071081

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - predvyplnené nájdete na stiahnutie dole na konci stránky.


Ak ste zamestnancom…

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

   4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

   5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2023 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

   6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

   7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzickou osobou…

  1. Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.

  2. Vypočítajte si:

       a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
       b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 % resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa.

   4. Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám darovali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03 2023 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

   7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ak ste právnickou osobou…

  1. Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

  2. Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

  3. Poukázať 1 % z dane môžete ak ste:

právnická osoba (firma), ktorá v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

   4. Poukázať 2 % z dane môžete ak ste:

právnická osoba (firma), ktorá v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel

   5. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

   6. Ak súhlasíte s tým, aby nám boli oznámené údaje darcu (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumy, ktoré ste poukázali.

Všetky tlačivá (editovaľné), nájdete na nasledujúcej stránke

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

2%: Donate
bottom of page