História MC Vánok

Na začiatku života je človek. Aj náš „život“ začal človekom – Silviou Pastorkovou. Dňa 6. decembra 2001 zaregistrovala dnešné Materské centrum Vánok, vtedy Detské centrum Vánok, ako občianske združenie. Cez kamarátky kamarátok našla mamičky, ktoré jej chceli pomôcť.  Od januára 2002 sa začali pravidelne stretávať u Janky Osuskej. Rozprávali sa o predstavách DC, o tom, kto čo môže urobiť, ako pomôcť. Hľadanie priestorov a zháňanie financií mohlo začať. Na priestory dostali dva tipy klub SZTP, alebo na MŠ na M.Rázusa. Nakoniec získali tie v MŠ. Od marca sa stretali tam. V Malacku vyšiel prvý článok a s ním prišli do Vánku nové mamičky. Prvé oficiálne otvorenie DC  sa uskutočnilo 27.apríla 2002 a krstnou mamou sa stala Andy Timková.

15.10.2002 sa uskutočnilo 2.Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia. V poradí druhou štatutárnou zástupkyňou sa stala Dušana Bieleszová.  Za vedenia Dušanky sa stalo veľa nového. Mamičkám sa podarilo získať štedrú dotáciu, vďaka ktorej sa nakúpilo veľa nových hračiek, vynovili sa priestory a objavili sa úsmevy nielen na tvárach detí.

 

V januári 2004 sa novou štatutárnou zástupkyňou stala Martina Haberlandová. Počas vedenia Maťky Haberlandovej sa podľa vánkovskej kroniky konalo veľa posedení s odborníkmi z rôznych oblastí a tém od medicíny cez ošetrovanie pokožky dieťaťa až po zákony v sociálnej oblasti, či potravinové intolerancie alebo domáce násilie.

 

Valným zhromaždením v 1.7.2005 sa ďalšou štatutárnou zástupkyňou stala Alena Chamrazová.  Aj v tomto období MC Vánok prekvital, švíky praskali návštevnosťou a konalo sa množstvo nových aj pravidelných aktivít.

 

Štvrtou a najdlhšie úradujúcou štatutárnou zástupkyňou sa stala Andrea Langerová. Jej pôsobenie vo vedení MC Vánok sa začalo jej zvolením 25.2.2007 na valnom zhromaždení.  Andrea Langerová pozvala do MC Vánok premiérku Ivetu Radičovú, ktorá pomohla Vánku získať dotáciu na mnohé potrebné inovácie v MC. Andrei Langerovej sa ako prvej štatutárke podarilo získať toľko potrebné sily do MC Vánok z Úradu práce – aktivačné pracovníčky.  

 

V apríly roku 2013 dlhoročná štatutárka odstúpila zo svojej funkcie a predala žezlo novej štatutárke Anne Slezákovej. Anička pokračovala v už tradičných vánkovských aktivitách. Za jej pôsobenia sa podarilo zrekonštruovať detské záchody a zbaviť sa tak nepríjemného zápachu z nich.

 

2015-ty rok mal dokonca tri štatutárky v 365 dňoch. Po Anne Slezákovej sa vedenia ujala mladučká mamička Simona Skalová, ktorá však bola jediným rodičom v ich malej dvojčlennej rodinke a bola žiaľ nútená predčasne nastúpiť do zamestnania.  Vedenie tak v októbri roku 2015 prevzala Lenka Straská, ktorú už od roku 2013 niekoľkokrát zvolili do danej funkcie, Ona však zostala vždy tichou zástupkyňou Anne Slezákovej a Simone Skalovej.