top of page

Podmienky predaja

BURZA     
DETSKÉHO A TEHOTENSKÉHO OBLEČENIA A POTRIEB

1. Burzu organizuje Materské centrum Vánok. Organizačne a technicky ju zabezpečujú členky MC Vánok bez nároku na finančnú odmenu.

2. Materské centrum si nárokuje na 15 % zo sumy predaných vecí. Z týchto prostriedkov budú financované aktivity a pomôcky pre deti v našom materskom centre.

3. Veci určené na predaj preberáme od soboty (týždeň pred konaním burzy) v čase od 9.00 h do 12.00 h a v pondelok v týždni konania burzy v čase od 9.00 h do 12.00 h v herni Vánku na ulici gen. M. R. Štefánika 1558/8, 901 01  Malacky (oproti 1. ZŠ Dr. J. Dérera).

4. Predávajúci si veci ocení, označí, zapíše do formulára ( viac bod 6 ). Po poučení o podmienkach predaja, predávajúci podpíše formulár, na mieste uhradí manipulačný poplatok a tým potvrdí, že súhlasí s podmienkami predaja. Okrem štítku s cenou, musí byť na každej veci ešte dvakrát umiestnený názov predajcu (jedenkrát umiestniť dovnútra oblečenia). MC Vánok si vyhradzuje právo neprijať nesprávne označené alebo neoznačené veci na predaj. Neprijateľné je pripevňovanie štítkov kancelárskymi spinkami a podobne. Štítky musia byť na oblečení a obuvi upevnené čo najlepšie a najbezpečnejšie, keďže s oblečením sa veľa manipuluje.

5. MC Vánok si vyhradzuje právo prijať z kapacitných dôvodov len obmedzený počet predávajúcich. A každý predajca môže mať len jediný formulár s maximálne 100 položkami.

6. Formulár na predaj vecí vyplní každý predajca elektronicky, pošle ho e-mailom na vanok.malacky@gmail.com alebo prinesie na externom pamäťovom médiu (napr. USB, CD). Formulár je taktiež nutné priniesť vytlačený spolu s vecami na predaj. (MC Vánok ponúka možnosť vytlačenia alebo kopírovania jednej strany A4 za príspevok 0,10 €)

7. V prípade, že si predávajúci neocení veci alebo nespíše kompletný formulár (zoznam) vecí na predaj, alebo príde k strate v dôsledku nedostatočného a nestabilného označenia vecí, materské centrum nezodpovedá za straty a vyplatí len sumu za predané veci, ostatné veci vráti bez nároku na reklamáciu.

8. Napriek všetkým opatreniam proti stratám, ktoré robíme, sa môže stať, že sa nejaké veci stratia. Radi by sme požiadali predávajúcich, ktorým sa prípadne takáto nepríjemnosť stane, o zhovievavosť a ľudský prístup, pri tom množstve vecí sa to stáva a predávajúci musí s touto eventualitou rátať. MC Vánok nezodpovedá za stratu vecí, ale verte, že robíme všetko preto, aby sme tomu predišli.

9. Predávané veci musia byť čisté, zdravotne nezávadné, musia plniť svoju funkciu resp. byť nositeľné/použiteľné na svoj účel! Ak ponúkate na predaj súpravy pozostávajúce z viacerých kusov, všetky časti súpravy musia byť označené a spolu zopnuté. To isté platí pri topánkach, musia byť zviazané. Materské centrum si vyhradzuje právo neprijať na predaj tie veci, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky.

10. Predávajúci je povinný si vyzdvihnúť peniaze z predaja a nepredaný tovar v týždni po konaní burzy: v pondelok v čase od 10.00 h do 12.00 h, prípadne aj poobede od 17.00 h do 18.00 h vo Vánku alebo si osobne či telefonicky dohodnúť iný termín ( +421907161687 ).  

11. V prípade, že si predávajúci nepríde prevziať peniaze a nepredaný tovar v lehote podľa bodu 10., bude mu účtovaný poplatok – úložné 2 € za každý započatý týždeň. Ak si peniaze alebo veci predávajúci neprevezme ani do 2 mesiacov od konania burzy, prepadajú tieto v prospech materského centra.

12. Na burzu treba vždy nosiť veci zodpovedajúce aktuálnemu ročnému obdobiu. 

                  Februárová burza - prijímame prevažne oblečenie na prechodné-jarné obdobie.

                  Aprílová burza - prijímame prevažne letné oblečenie a obuv.          

                  Augustovo - septembrová burza - prijímame jesenné a zimné oblečenie a obuv

13. Za prijatie a vystavenie každej veci sa platí poplatok, tzv.  „manipulačné“ :

Ako má vyzerať štítok na veciach:

Na veciach musia byť umiestnené dokopy 3 štítky. Jeden štítok so všetkými údajmi podľa obrázka č. 1 a dva štítky s predajným nickom (jeden nalepiť dovnútra). Stačia aj menšie štítky, to čo vidíte je len príklad.

** Štítky musia byť pripevnené tak, aby sa neoddeľovali/nestrácali. Najlepšie nalepiť aj na vnútorný štítok oblečenia.

** Nepoužívajte, prosím, klasické špendlíky. Nedržia a sú nebezpečné.

Ako má vyzerať správne vyplnený formulár-príklad:

*Predávajúci vyplní modrou farbou vyznačené polia. Označenie zvoľte napríklad skratku svojho mena. Popis tovaru musí byť jasný: dlhý rukáv DR, krátky rukáv  KR, značka, farba, nápis na oblečení (ktorý pomôže pri prípadnom dohľadávaní)

*Nový inteligentný formulár (na stiahnutie vo Vánku, na našej FB a web stránke) vypočíta manipulačné za vás.

Podmienky predaja na burze: Accessibility Policy
Podmienky predaja na burze: Pro Gallery
bottom of page