Škôločka

Škôločka alebo Hráme sa na škôlku

Historicky prvý raz sa konal projekt Škôločka v roku 2008 v letných mesiacoch. Odvtedy sa pravidelne každé leto organizuje imitácia prostredia materskej školy pre deti vo veku 2a pol až 5 rokov, ktoré majú pred nástupom do MŠ.  

V projekte zapájame skúsenú pani učiteľku z materskej školy a šikovnú a milú asistentku, ktoré celý projekt vedú.  Projekt sa delí na turnusy, jeden turnus rovná sa 10 pracovných dní. Maximálna kapacita je 8 detí na jeden turnus. Počas týchto desiatich dní deti čakajú podobne činnosti ako v Materskej škole. Sú to napríklad: ranné hry, rozcvička, zamestnanie, čo znamená, že majú konkrétnu hlavnú činnosť, v ktorej deti čerpajú nové informácie z oblastí výtvarnej, hudobnej a telovýchovnej. No a nesmieme zabudnúť ani na pobyt vonku, ktorý je tiež veľmi dôležitý pre zdravý telesný a duševný vývoj detí. 

 

Počas doobedia v Škôločke, teda od 9:00 do 12:00 hodiny, poskytuje Vánok deťom desiatu, ktorá pozostáva z hlavného jedla, ovocia alebo zeleniny a prístupu k stálemu pitnému režimu (voda, čaj, džús, bio –sirup). 

V posledný deň turnusu dostanú deti darčeky, diplomy a pani učiteľkou vypracovaný profil dieťaťa, ktorý obsahuje základné poznatky učiteľky o zvládnutí konkrétnych schopností a činností dieťaťa. 

Termín:                                                            

POZOR!!! tento rok bude iba jeden termín škôločky

29.7.2019 - 9.8.2019

Cena kurzu: 75 EUR (vrátane stravy), kurz je splatný zároveň s podaním prihlášky.

V cene kurzu je neobmedzený pítný režim, pomôcky pre aktivity, poistenie voči úrazu, strava, každý deň ovocie a zelenina.

Prihlášky príjimame najneskôr do 20. júla 2019. Prihlásiť sa môžete osobne, alebo mailom na vanok.malacky@gmail.com. Platba osobne, alebo na účet SK5511110000001460506007 (treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa). Všetky dokumenty, ktoré je treba odovzdať s prihláškou nájdete nižšie na stiahnutie.

V prípade nenastúpenia dieťaťa, alebo predčasného ukončenia účasti (najneskôr však v 1/2 kurzu) bude rodičovi vrátených 20 EUR z uhradeného celkového kurzovného. Ak dieťa ukončí účasť neskôr ako v 1/2 bežiaceho kurzu rodič stráca nárok na vrátenie kurzovného. Spolu s prihláškou rodič odovzdá podpísane a vyplnené čestné prehlásenie o zverení dieťaťa, ďalej splnomocnenie pre osoby, ktoré môžu dieťa vyzdvihnúť, dotazník pre prípadné alergie a návrh jedálnička. Jedálniček bude následne zostavený podľa preferencií detí/rodičov. Dieťa privediete do škôločky ráno 8:50h a vyzdvihnúť ho prídete 11:50h. Škôlkarom nezabudnite so sebou pribaliť papučky, uteráčik, náhradné oblečenie a kópiu zdravotného preukazu. poistenca.

             

Prijímame LEN zdravé deti, MC Vánok si vyhradzuje právo vylúčiť z programu dieťa, ktorého zdravotný stav bude ohrozovať ostatné - zdravé deti. 

POZOR!!! Prijímame len deti bez plienky.

Dokumenty na stiahnutie:

Záväzná prihláška

Čestné prehlásenie

Splnomocnenie

Jedálny lístok

Individuálne požiadavky na jedálniček (alergie,atd)

Pár fotiek z minulých ročníkov

skolocka2019.jpg
skolocka 22019.jpg