Vízia a poslanie

Hlavnou myšlienkou Vánku sa stalo vytvoriť miesto, kde sa môžu stretávať mamičky na materskej/rodičovskej dovolenke, predávať si informácie, vytvárať výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a rôzne druhy programu pre celé rodiny.

Tak ako je každý človek iný a iné mu vyhovuje, tak aj naše témy sa menia. Raz sa snažíme oboznámiť deti s ľudským telom, raz spoznávame zvieratká, inokedy k nám pripláva loď s ostatnými dopravnými prostriedkami.  Deti radi poznávajú okolitý svet a my mamičky sa snažíme ich hravou formou priviesť k niečomu novému, nepoznanému. Rozvíjame detskú motoriku, myslenie, reč, spev, zmysel pre rytmus a hlavne ich fantáziu. Ani budúce mamičky a ich detičky v brušku nezostávajú pozadu a navštevujú naše centrum každý utorok poobede v predpôrodnej príprave, ktorú vedie pani Zdenka Slobodová už od roku 2002.

Materské centrum je tu teda pre všetky mamičky na materskej/rodičovskej dovolenke bez rozdielu vierovyznania, rasy, národnosti a svetonázorov. Vieme spolu vytvárať nádherný svet fantázie našim deťom.